XBox 360: Pronađite MAC adresu

Ako trebate pronaći MAC adresu vašeg XBoxa 360, možete koristiti ove korake da biste je pronašli u izbornicima sustava.

  1. Odaberite " Postavke sustava ".
  2. Odaberite " Postavke mreže ".
  3. Povežite se s mrežom koja ne koristi filtar MAC adresa. Privremeno koristite bilo koju mrežu. Ako se ne povežete s nekom vrstom mreže, MAC adresa se neće prikazati.
  4. Vratite se na mrežu i odaberite " Konfiguriraj mrežu ".
  5. Odaberite karticu " Dodatne postavke ".

  6. Spustite pokazivač na "Napredne postavke", " Naziv hosta ", " Alternativna MAC adresa " i odaberite ga.

MAC adresa za vaš Xbox 360 prikazana je na lijevoj strani zaslona u formatu 12AB34CD56EF . Kada odete na pružanje tih informacija u drugom sustavu, možda ćete ga morati upisati u uobičajenom formatu od 12: AB: 34: CD: 56: EF . Kada završite, odaberite " Gotovo ".

Napomena: U većini slučajeva ne morate brinuti o alternativnoj MAC adresi. Ovo se koristi samo ako se vašoj internetskoj vezi pristupa putem računala, a ne preko usmjerivača.

Zahvaljujući Chrisu Edwardsu za pomoć u ažuriranju ovog posta.