Windows 10: Popravite "Prodavaonica komponenti je oštećena." Pogreška

Pomagala sam nekome s instalacijom njihovog novog Windows Mobile uređaja i nismo uspjeli dobiti telefon za instalaciju na Microsoft Windows 10 računalo. Pojavila se pogreška svaki put kad smo pokušali da se kaže:

Windows je pronašao upravljački program za uređaj, ali je prilikom pokušaja instalacije naišao na pogrešku. Prodavaonica komponenti je oštećena.

Srećom, uspjeli smo pronaći popravak.

Popravak je bio instaliranje alata Microsoft System Readiness i pokretanje. Ovaj alat radi na sustavima Windows 10, 8, 7, Vista, Server 2012 i Server 2008.

Alat za spremnost popravit će neispravne dijelove registra koji se odnose na tu poruku o pogrešci. Nakon toga, uređaj bi se trebao uspješno instalirati bez pogreške.