Pošalji glasovanje putem e-pošte iz programa Outlook 2016

Možete poslati poruku e-pošte kako biste primateljima omogućili da glasuju iz poruke u programu Microsoft Outlook 2016.

Napomena: Ova značajka radi samo za primatelje koji koriste Microsoft Outlook za Windows kao klijent e-pošte.

  1. Započnite novu poruku i odaberite " Opcije ".
  2. Odaberite " Koristi gumbe za glasovanje ".
  3. Odaberite gumbe za glasanje koje želite koristiti. Koristite “ Custom… ” ako želite napisati vlastite opcije.

    4. Ako ste odabrali opciju “ Custom… ”, pojavit će se dijaloški okvir “ Message Options ”. Upišite željene opcije u polje " Koristi gumbe za glasanje ". Odvojite opcije točkom sa zarezom (;). Odaberite " Zatvori " kada završite.

Sada ste spremni upisati i poslati poruku e-pošte. Kada primatelj otvori poruku u programu Microsoft Outlook, prikazat će se gumb " Glasaj " na gornjoj traci vrpce.