Spremi sliku iz MMS SMS poruke na Samsung Galaxy S9

Ako vam prijatelj pošalje fotografiju u MMS poruci i želite je spremiti na svoj Samsung Galaxy S9, možete to učiniti pomoću ovih koraka.

Upute za aplikaciju Samsung poruka

  1. Otvorite nit poruke koja sadrži fotografiju iz aplikacije " Poruke ".
  2. Taknite i držite sliku dok se ne pojavi izbornik.
  3. Odaberite " Spremi privitak ".

Fotografija je sada spremljena u mapu pod nazivom " Preuzimanje " i vidljiva je iz aplikacije Galerija.


Upute za aplikaciju Android aplikacije Android

  1. Otvorite nit poruke koja sadrži fotografiju iz aplikacije " Poruke ".
  2. Taknite i držite sliku dok se ne pojavi izbornik.
  3. Dodirnite ikonu s tri točke u gornjem desnom dijelu zaslona.
  4. Ako je u privitku više slika, označite okvir pokraj privitaka koje želite spremiti, a zatim dodirnite " Spremi ". Ako postoji samo jedna slika, ona će se spremiti na vaš uređaj.

Fotografija je sada spremljena u mapu pod nazivom " Poruke " i vidljiva je iz aplikacije Galerija.