Notepad ++: Kako koristiti "Column Mode"

Ponekad, ako koristite Notepad ++, morate odabrati tekst kao da je stupac u proračunskoj tablici. To možete učiniti pomoću sljedećih koraka.

  1. Postavite pokazivač na početni položaj na kojem želite započeti odabir teksta.
  2. Pritisnite i držite tipke “ Shift ” i “ Alt ” na tipkovnici.
  3. Nastavite držati " Shift " i " Alt " dok koristite tipke sa strelicama " Down " i " Right " na tipkovnici kako biste odabrali tekst po želji.