Kindle Fire: Kako promijeniti promijenjenu lozinku e-pošte

Ako ste promijenili zaporku za račun e-pošte koji koristite na tabletu Amazon Kindle Fire, slanje i dohvaćanje poruka neće uspjeti. Morat ćete promijeniti i lozinku spremljenu na uređaju. Evo kako.

  1. Na početnom zaslonu otvorite aplikaciju " E-pošta ".
  2. S popisa poruka " Izbornik "

    > " Postavke ".
  3. Odaberite račun koji želite promijeniti u odjeljku " Računi ".
  4. Morat ćete promijeniti lozinku pod " Dolazni poslužitelj " i "Mogućnosti odlaznog poslužitelja .
  5. Nakon što promijenite lozinku ispod svake opcije, dodirnite " Gotovo" i lozinka će biti pohranjena.