iPhone 6: Instalirajte ili uklonite SIM karticu

Palo mi je na pamet da je nekim ljudima teško pronaći mjesto na kojemu je utor za SIM karticu na iPhoneu 6. Stoga sam shvatio da ću napraviti ovaj vodič kako bi pomogao instalirati ili ukloniti SIM karticu u uređaju.

Izbacivanje SIM kartice

  1. Isključite iPhone tako da pritisnete i držite tipku " Sleep / Wake " dok se ne pojavi prekidač " slide to power off ", zatim pomaknite prekidač s lijeva na desno.
  2. Kad je uređaj postavljen na gore, pronađite ladicu SIM kartice na desnoj strani uređaja.
  3. Umetnite kraj spajalice za papir u otvor za izbacivanje SIM kartice. Ladica SIM kartice trebala bi se izbaciti.

  4. Izvadite SIM karticu iz ladice SIM kartice.

Umetanje SIM kartice

  1. Isključite iPhone tako da pritisnete i držite tipku " Sleep / Wake " dok se ne pojavi prekidač " slide to power off ", zatim pomaknite prekidač s lijeva na desno.
  2. Stavite SIM karticu u ladicu SIM kartice.
  3. Lagano gurnite ladicu licem prema gore u utor za SIM karticu dok ne čujete da je kliknula na svoje mjesto.