iPad: Kako umetnuti ili ukloniti SIM karticu

Ako ste svoj Apple iPad nabavili od davatelja bežičnih usluga, najvjerojatnije dolazi s SIM karticom. Možda ćete u nekom trenutku morati umetnuti ili ukloniti ovu karticu. Evo kako.

  1. Isključite ipad i postavite ga na ravnu površinu tako da je zaslon okrenut prema dolje.
  2. Pronađite otvor za izbacivanje ladice SIM kartice na uređaju. Nalazit će se na različitim mjestima, ovisno o modelu vašeg iPada.

  3. Pomoću alata za izbacivanje SIM-a koji je isporučen s uređajem iPad ili spajalicom za papir, lagano pritisnite gumb u rupi.
  4. Ladica će se izbaciti. Po želji možete umetnuti ili izvaditi SIM karticu iz ladice. Prilikom umetanja kartice provjerite jesu li zlatni kontakti okrenuti prema stražnjoj strani uređaja, a ne na zaslonu, a zatim ga vratite natrag u iPad.

Slika utora za SIM od Williama Hooka.

Sliku za SIM karticu napisao Brett Jordan.