Kako uključiti / isključiti pozadinske podatke na LG G7 ThinkQ

Pozadinski podaci su podaci koje vaš mobilni uređaj koristi kada niste u interakciji s vašim telefonom. Neke aplikacije sinkroniziraju podatke dok ne upotrebljavate telefon. Spremite korištenje podataka kontroliranjem pozadinskih podataka na LG G7 ThinQ. Pomoću ovih koraka možete uključiti ili isključiti pozadinske podatke za određene aplikacije.

  1. Otvorite " Postavke ".
  2. Odaberite " Korištenje podataka ".
  3. Pomaknite se prema dolje i odaberite aplikaciju za koju želite postaviti pozadinske podatke.
  4. Odaberite " Ograniči pozadinske podatke " na " Uključeno " ili " Isključeno " po želji.

Kada je postavka "Ograniči pozadinske podatke" postavljena na "Uključeno" za aplikaciju, ona neće moći koristiti vašu bežičnu mrežu za podatkovnu vezu. Aplikacija i dalje može komunicirati kada je povezana s Wi-Fi mrežom.