Kako resetirati iPod Touch

Možete soft i hard reset Apple iPod Touch ako je smrznuta ili ne reagira. Morao sam nekoliko puta izvesti ove korake ako već neko vrijeme nisam koristio uređaj, kada se zaglavio tijekom sinkronizacije, neće se uključiti ili će se zaglaviti na određenom zaslonu.

Standardno isključivanje

  1. Pritisnite i držite " Sleep " / " Wake " na vrhu uređaja dok se ne pojavi crveni klizač.
  2. Povucite klizač.
  3. Pritisnite i držite " Sleep " / " Wake " dok se ne pojavi Apple logotip.

Soft Reset

Pritisnite i držite i tipku " Sleep " / " Wake " i tipku " Home " oko deset sekundi dok se ne pojavi Apple logotip. Zaslon bi u konačnici trebao zatamniti i iPod Touch bi se trebao ponovno pokrenuti i omogućiti vam da ga koristite kao normalno. Glazba i ostali mediji na uređaju trebali bi biti sačuvani nakon tih koraka sve dok ne dođe do kvara koji je uzrokovao gubitak podataka.

Ako gore navedeni koraci ne rade, čini se da ćete morati pokušati vratiti iPod Touch. Obnavljanje će ukloniti sve podatke i postavke s uređaja.