Kako onemogućiti IPv6 u MacOS Sierra

Ako želite isključiti IPv6 mrežni protokol u MacOS-u Sierra, slijedite ove korake.

  1. U Finderu odaberite " Go "> " Utilities "> " Terminal ".
  2. Omogućite opciju "Off" u postavkama mreže za IPv6 upisivanjem sljedećeg i pritiskom na " Enter ":

    networksetup -setv6off Wi-Fi

  3. Ako se to od vas zatraži, unesite vjerodajnice administratora.
  4. Zatvorite Terminal, zatim idite na Finder i odaberite " Apple Menu "> " System Preferences ... ".
  5. Otvorite " Mreža ".
  6. Odaberite gumb " Napredno ... ".
  7. Odaberite gumb " TCP / IP ".
  8. Provjerite je li opcija " Konfiguriraj IP6 " postavljena na " Isključeno ".