Google Pixel: Umetanje / izbacivanje SIM kartice

Ako trebate ukloniti ili umetnuti SIM karticu za svoj Google Pixel smartphone, evo kako se to radi.

Uklonite SIM karticu

  1. Pronađite ležište SIM kartice na lijevom rubu uređaja. Vidjet ćete obris pladnja s rupom.
  2. Koristite alat za izbacivanje SIM kartice koji ste dobili s telefonom ili malu spajalicu za papir da pritisnete malu rupu u ladici. Ladica bi trebala biti izbačena.

  3. Uklonite ladicu i možete pristupiti SIM kartici.

Umetnite SIM karticu

  1. Stavite SIM karticu u ladicu SIM kartice. Ladica je utaknuta i kartica treba ići samo na jedan način.
  2. Kada karticu umetnete u ladicu, umetnite je u utor dok ne sjedne na mjesto.