Galaxy Tab S3: Omogući ili onemogući siguran način rada

Pokrenite Samsung Galaxy Tab S3 u sigurnom načinu rada ako želite otkloniti poteškoće s uređajem. Siguran način rada privremeno će pokrenuti uređaj s tvornički zadanim softverom. To je korisno u situacijama u kojima ste možda instalirali aplikaciju ili izmijenili uređaj na neki način koji vam onemogućuje pristup. Siguran način rada omogućit će vam pokretanje uređaja, a zatim ukloniti uvredljivu izmjenu.

Uključite siguran način rada

  1. Isključite tablet.
  2. Pritisnite i držite gumb “ Volume Down ”, zatim pritisnite gumb “ Power ” dok se Galaxy Tab S3 ne uključi.
  3. Nastavite držati pritisnutu samo tipku " Smanjivanje glasnoće " dok se ne učita početni zaslon. U donjem lijevom kutu zaslona trebate vidjeti riječi " Safe Mode ".

Isključite sigurnosni način rada

  1. Pritisnite i držite tipku " Power " kako biste otvorili izbornik.
  2. Odaberite " Restart ".

Tablet treba ponovno pokrenuti i više se ne može nalaziti u sigurnom načinu rada.

Pitanja

Zašto moj tablet počinje svaki put u sigurnom načinu?

Provjerite je li gumb " Smanjivanje glasnoće " zaglavljen. Ako koristite kućište, provjerite da ne kontaktira nijedan gumb.

Ako to ne uspije, pokušajte deinstalirati sve instalirane aplikacije na računalu koje mogu uzrokovati problem. U krajnjem slučaju, možete pokušati s hard resetiranjem.