Galaxy S9: Omogućivanje Wi-Fi poziva

Wi-Fi Pozivanje je strašan značajka neke verzije Samsung Galaxy S9 imaju da vam omogućuje upućivanje poziva putem Wi-Fi mreže umjesto bežične mreže davatelja usluga. Korisno je tamo gdje vaš Wi-Fi signal može biti jači od bežičnog signala.

Nisu sve verzije Galaxy S9 dostupne kao opcija. Vaš davatelj bežičnih usluga mora omogućiti ovu značajku. Wi-Fi pozivanje možete uključiti ovim koracima.

Verizon

  1. Idite na “ Apps ”> “ Settings ”> “ Connections ”> “ Advanced Calling ”> “ Activate Wi-Fi Calling ”.
  2. Ako se to od vas zatraži, unesite valjanu hitnu adresu koja bi bila korisna ako morate uputiti hitni poziv.

AT&T, kriket, MetroPCS i T-Mobile

  • Idite na “ Apps ”> “ Settings ”> “ Connections ”> “ Wi-Fi Calling ”> “ On ”.

Kada je omogućen, pozivi će se automatski preusmjeriti putem Wi-Fi mreže kada je signal vašeg bežičnog operatera nizak.