Galaxy S8: Spremi fotografiju iz MMS poruke

Spremite fotografiju koja je poslana na vaš Samsung Galaxy S8 smartphone putem MMS poruke.

  1. Otvorite aplikaciju " Poruke ".
  2. Otvorite nit poruka koje sadrže fotografiju.
  3. Dodirnite i držite fotografiju nekoliko sekundi.
  4. Odaberite " Spremi privitak ".
  5. Potvrdite okvir pokraj slike.
  6. Odaberite " Spremi ".

Fotografija se zatim sprema na vaš Samsung Galaxy S8 i može se pregledati u mapi " Download " pomoću aplikacije " Galerija ".