Droid Turbo: Kako umetnuti / ukloniti SIM i SD karticu

Tražite kako umetnuti ili ukloniti SIM karticu ili SD karticu u vaš Verizon Droid Turbo smartphone? Prati ove korake.

  1. Pronađite utor za SIM i SD karticu koji se nalazi na vrhu uređaja.

  2. Koristite alat za izbacivanje ili spajalicu kako biste lagano gurnuli mali gumb u otvor na ladici.

  3. Ladica će iskočiti i moći ćete je ukloniti.

  4. U ladicu se nalaze i SIM i SD kartica. izvadite SIM ili SD karticu po želji.

  5. Kada ste spremni vratiti ladicu natrag u uređaj, provjerite jesu li SIM i SD kartica postavljeni u ladicu kao na slici iznad. Gurnite ladicu natrag u uređaj dok ne sjedne na mjesto.