Preuzimanja

Ovdje su neke od softverskih aplikacija koje smo napravili.

GetSID će vam pomoći da saznate što je SID ili sigurnosni identifikator za danu vrijednost, kao što je Active Directory korisničko ime ili naziv računala. Vrlo zgodan za mrežne administratore. Morate imati administratorska prava na svojoj domeni da biste koristili ovu aplikaciju.

MACAddy pomaže mrežnim administratorima da otkriju što se MAC adresa koristi pomoću ComputerName ili IP adrese. Morate imati administratorska prava na računalu koje tražite.

SIDDecode radi suprotno od GetSID-a. Trebat će SID ili sigurnosni identifikator i pretvoriti ga u vrijednost kojoj je dodijeljen, kao što je ime računala ili korisničko ime.