Ikona značenja Android signala

Imate li čudno pismo ili simbol koji se pojavljuje za ikonu signala na uređaju Android? S ovim informacijama smislite ove ikone koje se pojavljuju u području obavijesti.

Signalne trake s R - Roaming i spojene na mrežu izvan servisnog područja

LTE sa strelicama - podatkovna mreža s dugoročnom evolucijom (LTE)

4G sa strelicama - spojen na podatkovnu mrežu četvrte generacije (4G)

3G sa strelicama - Povezana na treću generaciju (3G) podatkovne mreže

E sa strelicama - Spojen na EDGE podatkovnu mrežu

G sa strelicama - Spojen na GPRS (General Packet Radio Service) mrežu

H sa strelicama - Spojen na High Speed ​​Downlink Packet Access (HSDPA) mrežu

H + sa strelicama - Spojen na Evolved mrežu velike brzine paketa (HSPA +)

WiFi sa strelicama - povezan s WiFi mrežom

WiFi s uskličnikom - Problem pri povezivanju s WiFi mrežom

Bluetooth B - Bluetooth je omogućen

Krug s kosom crtom - Nije povezan s mrežom

Telefon - Aktivno tijekom poziva

Telefon sa strelicom - Propušteni poziv

Pin na karti - GPS je omogućen

X on Battery Charge (Punjenje baterije X) - Punjenje baterije je vrlo nisko